Povodí Ohře spolupracuje na zlepšení zdrojů pitné vody

Aktualizováno 12. května 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

pumpa-voda1

Projekt, který má zlepšit kvalitu vody ve vodárenských nádržích, se rozbíhá v Krušných horách. Informovalo o tom dnes Povodí Ohře, které je jedním z partnerů.

Projekt nese název „Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“.

Projekt se uskuteční ve spolupráci s partnery jako Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Ohře, Biologické centrum AV ČR, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV správa přehrad), Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge ). Zúčastní se na něm také specialisté v oboru hydrologie, hydrogeologie, půdní biologie, biologie vodních toků a lesního hospodářství.

V rámci projektu se uskuteční základní rozbor a definice kritických bodů systému na vzorové lokalitě – přehrada Fláje, která je zdrojem pitných vod jak pro českou, tak saskou stranu. Budou provedeny podrobné rozbory a navržena vhodná opatření minimalizace dopadu v souladu s potřebou zachovat a podpořit místní ekosystémy.

Zdroj: Povodí Ohře

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině