Povodí Ohře slaví už 45. narozeniny

30. června 2011 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

100_0139

Dne 1. července 1966, tedy přesně před 45 lety, vznikly podniky Povodí, mezi nimi také Povodí Ohře. Za dobu svého působení se Povodí Ohře soustředilo a soustředí především na správu vodních toků a vodních děl ve svém území mimo vlastní tok dolního Labe.

Portál Naše voda o tom informoval mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Ten připomněl, že podnik  mimo jiné dbá o racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod, vodních toků a svěřeného hmotného a nehmotného majetku pro povolené nebo oprávněné účely. Povodí také pečuje o koryta vodních toků a plní úkoly spojené s protipovodňovou ochranou včetně účasti na budování protipovodňových opatření.

Na letošní září, jako jižtradičně, připravuje Povodí Ohře den otevřených dveří, kdy budou moci lidé navštívit některé vodní nádrže a vodní díla. Zpřístupněna budou vodní díla Stanovice, Skalka, jez Terezín, vodní nádrž Nechranice a turisticky zajímavé vodní dílo Fláje.

Naše voda

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině