Povodí Ohře seznámilo veřejnou správu se svou budoucí činností. Chystá další setkání

6. listopadu 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

061220133127

Vedení státního podniku Povodí Ohře ve středu uskutečnilo první letošní hromadné setkání se zástupci obcí, měst, krajů a státní správy ve vodním hospodářství. Uvedl to mluvčí povodí Jan Svejkovský.

Setkání se uskutečnilo na půdě podnikového ředitelství v Chomutově a přítomní zástupci veřejné správy reprezentovali část Ústeckého kraje v územní působnosti závodu Chomutov Povodí Ohře. Setkávání je společným záměrem Povodí Ohře a Ministerstva zemědělství.

Na programu setkání bylo zejména představení podniku, jeho územní působnost, plánování v oblasti vod, ochrana před povodněmi, seznámení s vodními díly na území závodu Chomutov, představení významných staveb, informace o údržbě vodních děl, přehled o investiční výstavbě a možnostech využívání dotačních titulů. Na závěr setkání proběhla diskuze s aktivními vstupy zástupce Ministerstva zemědělství.

„Přestože se setkání nezúčastnila ani polovina pozvaných obcí, vnímáme tato setkání jako účelná,“ říká Svejkovský. „Je zde dostatek prostoru k prezentaci základních, významných i zajímavých činností, kterými se státní podnik Povodí Ohře zabývá,“ dodal Svejkovský.

Setkání se zástupci veřejné správy na jiných lokalitách pro příslušné kraje, města a obce proběhne v Chomutově, Karlových Varech a České Lípě. Termíny těchto setkání se nyní připravují.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině