Povodí Ohře se vzdalo pozemků ve prospěch obce Lukavec

2. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Blato

Vláda dnes na návrh ministra zemědělství Mariana Jurečky schválila bezúplatný převod nemovitého majetku, s nímž má právo hospodařit státní podnik Povodí Ohře, do vlastnictví obce Lukavec. Portálu Naše voda to potvrdil ředitel komunikace ministerstva Hynek Jordán.

Jak přitom vyplývá z odůvodnění ministrova návrhu, obec Lukavec je správcem vodního díla, na své náklady vybudovala některé části tohoto vodního díla a navíc vlastní pozemky pod zatopenou vodní plochou. Také odbahňování bylo prováděno na vlastní náklady obce. Vodní dílo bude sloužit jako veřejně prospěšná stavba. Převáděný majetek je přitom pro činnost státního podniku Povodí Ohře nepotřebný.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka