Povodí Ohře se podílelo na cvičení simulující pád letadla

14. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

spinava-voda-img_6306

Taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS), které proběhlo minulý týden v Modlanech u Teplic v blízkosti vodní nádrže Kateřina, se zúčastnil také státní podnik Povodí Ohře. Oznámil to mluvčí Povodí Jan Svejkovský.

Modelovou situací byl „Pád letadla s větším počtem cestujících, záchrana osob ve spolupráci se složkami IZS“. V rámci cvičení byla simulována kontaminace nedalekého Modlanského potoka ropnými látkami. Po prohlídce vodního toku odebral havarijní technik Povodí Ohře vzorky kontaminované vody pro jejich laboratorní analýzu. „Při ekologických haváriích jde o běžný postup, konstatoval Svejkovský. Na vodním toku byl osazen sorpční rukávec a hydrofobní sorbenty. Ty mají zajistit navázání ropného, tedy plovoucího, znečištění na sebe.

Při ústí potoka do nádrže Kateřina byla instalována moderní norná stěna REO 756. Díky cvičnému zásahu tak vodní nádrž nebyla kontaminována ropnými látkami. „Na havarijním zásahu na vodní hladině se podíleli havarijní technici Povodí Ohře, vodohospodářský dispečink podniku a havarijní četa provozního úseku Teplice. Cvičný havarijní zásah byl úspěšný, protože veškeré simulované znečištění bylo zachyceno před vstupem do nádrže Kateřina,“ dodal Svejkovský.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině