Povodí Ohře řeší nově záplavová území

6. března 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

povoden-vltava6

Už ani jedna nová stavba. Žádný rodinný dům, administrativní budova či hala nevznikne v záplavové zóně, pokud vodoprávní úřad stanoví a odsouhlasí tzv. záplavová území na Litoměřicku. Napsal to místní Deník.

To se týká nejen malých obcí podél řeky, ale i litoměřických Želetic.

„Stanovení záplavových území je jedním z přípravných povodňových opatření, jejichž provádění ukládá vodní zákon. Svým charakterem je jednoznačně opatřením preventivním, zejména v zastavěných a v zastavitelných územích,“ sdělil Deníku mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

„Netýká se to jen Litoměřic, ale i jiných sídel. Byly stanoveny aktivní zóny vodoprávním úřadem a Povodí Ohře zpracovává podklady. Jsou to studie, ve kterých se vymezuje záplavová zóna. Je to taková část podél vodního toku, kde převládají vodní proudy. Není to o tom, že voda někde vystoupá v postranních ulicích, ale že tam voda přímo proudí. Na to jsou parametry,“ vysvětlil mluvčí Povodí Ohře.

Zdroj: Deník.cz

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině