Povodí Ohře řeší bezpečnostní rizika přivaděčů pod Krušnými horami

20. března 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

240320132472

Povodí Ohře analyzovalo bezpečnostní rizika pro lidi u přivaděčů pod Krušnými horami a nyní řeší, jak je odstranit. Uvedl to mluvčí povodí Jan Svejkovský.

Přivaděč průmyslové vody a Podkrušnohorský přivaděč Pod Krušnými horami vede koryto vodního toku obecně známého jako „přivaděč“. Jedná se o několik postupně navazujících vodních toků, které přivádějí vodu z Ohře a části krušnohorských přítoků Ohře až do povodí řeky Bíliny. Koryto prochází jak nezastavěným územím, tak i územím zastavěným.

Právě v té zastavěné části se postupem času státní podnik Povodí Ohře stále více věnuje pomoci při zajišťování bezpečnosti osob. Prostory podél koryt vodních toků, zejména v zastavěných územích, jsou veřejností hojně využívané. Občas může při neopatrném počínání dojít k pádu do koryta vodního toku. V některých případech a za určitých okolností nemusí jít o nic vážného, ale případ Přivaděče průmyslové vody a Podkrušnohorského přivaděče (PKP), zejména při povodních, je pravým opakem. „Záchytné prvky vybudované v roce 2013 sice vlastnímu pádu nezabrání, ale významně pomohou s řešením kritické situace po pádu osoby do koryta přivaděče. Pádu mohou zabránit pouze lidé svou rozvahou a pudem sebezáchovy,“ říká Jan Svejkovský.

V roce 2014 byla dokončena studie hodnotící bezpečnost osob ve vlastním korytě přivaděčů. Brala zřetel na hloubku a rychlost průtoku vody v korytě a na fyzickou velikost a zdatnost osob. Současně také pozitivně hodnotila již vybudované zmíněné záchytné prvky. „V rámci zpracování studie byly vytvořeny fyzikální modely ukazující problematické objekty na PKP, a to tlumicí vývary. V těchto objektech studie pojmenovala obrovská bezpečnostní rizika a navrhla způsob jejich eliminace na minimum,“ sdělil Svejkovský.

V současnosti se připravuje odstranění zmíněných bezpečnostních rizik v tlumicích objektech. Ale studie nenavrhla pouze technická opatření na objektech vodního toku. Navrhla také zvýšit obecnou osvětu lidí, zejména dětí, o bezpečném chování

Další informace o míře nebezpečí byla na korytě přivaděčů v poslední době i vyznačena žlutými a červenými pruhy. V každém případě varujeme před vstupem do koryta přivaděčů při jakkoli malém průtoku! „V současné době připravujeme s Ekologickým centrem Most pro Krušnohoří realizaci osvětové činnosti navazující na bezpečnost osob v okolí všech přivaděčů. Půjde o kombinaci několika forem prezentací dokonce i s motivačním prvkem,“ dodal Svejkovský.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla