V povodí Ohře přibyla místa se zakázanými odběry vody

7. srpna 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Další vodoprávní úřady v povodí Ohře vydaly rozhodnutí, která zakazují odběry vody na vytipovaných úsecích vodních toků. Oznámilo to Povodí Ohře.

Jde o Chomutov od 31. července a Kadaň od 1. srpna 2013 do odvolání. Z těch toků, které jsou vyjmenované v rozhodnutí vodoprávních úřadů, nelze odebírat vodu. Podrobnosti jsou obsaženy v přiložené tabulce.

Naše voda

Vodprávní úřad Vodní tok Obec Rozsah omezení
MěÚ Kadaň Široký p. Klášterec nad Ohří, Domašín, Kadaň, Měděnec Z A K A Z U J E O D B Ě R
povrchové vody (opatření při nedostatku vody), v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona, na vodních tocích: Široký potok,
Podmileský potok, Klášterecký potok a PBP Ohře od Kadaňské Jeseně ve správním
území Povodí Ohře, s.p. Chomutov, které jsou ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Kadaň.
Podmileský p.
Klášterecký p.
PBP Ohře od Kadaňské Jeseně
Magistrát m. Chomutov Hutná II Chomutov, Všehrdy, Černovice, Droužkovice, Křimov, Málkov, Nezabylice, Spořice Zakazuje, v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona, na dobu nezbytně nutnou
odběr povrchových vod z celých povodí vodních toků Hutná II a Hačka.
Hačka
Související rubriky: Vodovody a kanalizace