Povodí Ohře bude spolupracovat na protipovodňových opatřeních se Saskem

22. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Ohře - PICT7228

V rámci příhraniční spolupráce bude státní podnik Povodí Ohře spolupracovat se Saskem na dvou projektech, a to na projektu „Protipovodňová opatření na Vilémovském potoce – Sebnitz“ a na projektu „Informační centrum Fláje“. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Jan Svejkovský.

Projekt „Protipovodňová opatření na Vilémovském potoce – Sebnitz“ zahrnuje podle mluvčího zpracování studie proveditelnosti vodohospodářských opatření na území České republiky v povodí Vilémovského potoka, která má za úkol nalézt vhodná opatření v ploše přirozeného povodí k zajištění vhodné protipovodňové ochrany města Sebnitz na německé straně území. Projekt „Informační centrum Fláje“ předpokládá v nejbližších dvou letech výstavbu informačního centra a dále informačního pavilonu na vodním díle Rauschenbach. Oba tyto objekty budou doplněny naučnými stezkami a informačními tabulemi o historii regionu, využití vodních nádrží pro zásobování vodou i zajímavostmi z výstavby vodních děl i jejich konstrukčního řešení.

Na přípravě obou těchto významných projektů spolupracovali společně odborníci z obou firem řadu měsíců a jejich úsilí vyvrcholilo v přípravě společných žádostí o financování projektů, které budou předloženy Saské rozvojové a dotační bance.

Podmínky spolupráce byly dojednány na setkání generálního ředitele Povodí Ohře Jiřího Nedomy a jednatele Zemské správy přehrad Svobodného státu Sasko Heinzem Gräfem koncem minulého měsíce.
Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda (Ohře)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině