Povodí Odry zveřejní důsledky letošního sucha

23. září 2015 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_1358

Povodí Odry zve novináře na tiskovou konferenci na téma SUCHO, kterou spolupořádá s ostravskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu. Za organizátory to oznámila Kateřina Šreková.

Tisková konference se uskuteční v úterý 29. září 2015 od 10.00 hodin v zasedací místnosti v 7. patře správní budovy státního podniku Povodí Odry ve Varenské ul. 49 v Ostravě.

Na tiskové konferenci budou novináři seznámeni jak s klimatickým a hydrologickým zhodnocením aktuálního období sucha, tak s dopadem tohoto jevu na stav hladin vodních toků a vodních děl a možnými důsledky na dodávky vody pro vodárenské i průmyslové účely.

Budete mít jedinečnou příležitost zeptat se pracovníků státního podniku Povodí Odry a ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na vše, co Vás okolo sucha zajímá. Tiskové konference se zúčastní také zástupci významných odběratelů vody – společnosti SmVaK a Biocel Paskov.

Naše voda

 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině