Povodí Odry zahájilo kácení dřevin na Olešné

Aktualizováno 11. března 2016 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_5072

V souvislosti s odtěžováním nánosů na vodním díle Olešná zahájil státní podnik Povodí Odry kácení celkem 276 vzrostlých stromů. Ty budou vykáceny do konce měsíce března, a to v souladu s pravomocným rozhodnutím orgánu ochrany přírody, oznámilo povodí.

Za vykácené stromy státní podnik Povodí Odry do konce roku 2017 vysadí 1391 stromů.

„Stromy se budou kácet v místě na konci vzdutí na přítoku řeky Olešné. Celkem se předpokládá vykácet 276 vzrostlých stromů. Převážně půjde o vrby, v menší míře o olše, ojediněle jasan, střemchu, jilm a 10 860 m2 zapojeného porostu dřevin, kde převažují převážně vrby. Dřeviny budou vykáceny do konce března 2016 v souladu s pravomocným rozhodnutím orgánu ochrany přírody,“ vysvětluje investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Dřeviny rostou v místě, kde budou probíhat těžební práce. Přínosem celé akce je zvýšení retenční kapacity vodní nádrže, zvýší se protipovodňová ochrana pod hrází a zůstane zachována úroveň zásobní funkce pro průmysl. Součástí rozhodnutí o povolení kácení dřevin byla uložena náhradní výsadba v počtu 1391 stromů, které by měly být vysazeny do konce roku 2017.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině