Povodí Odry začalo na horní Opavě s prvními stavbami

Aktualizováno 13. srpna 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

240320132471

Státní podnik Povodí Odry zahájil stavbu měrných a hlásných stanic v povodí horního toku řeky Opavy.

Oznámila to  Kateřina Šreková z Povodí Odry s tím, že stanice sloužící k monitorování srážek a průtoků a byly projektovány jako součást akce Opatření na horní Opavě.  Jejím nejvýznamnějším prvkem je přehrada v Nových Heřminovech.

Jednotlivé stanice se nacházejí na rozvodnicích a tocích, které ovlivňují průtoky v řece Opavě, a kde dosud nebyly srážky a průtoky monitorovány.

„Data ze všech stanic budou přenášena rádiovou datovou sítí či pomocí GSM/GPRS komunikace, a budou tak okamžitě k dispozici vodohospodářskému dispečinku. Tyto Stavby dále doplní stávající síť měrných stanic v oblasti povodí řeky Odry, a umožní tak jeho komplexní monitoring,“ uvedl Jiří Konečný z investičního odboru státního podniku Povodí Odry.

Stanice budou dokončeny a uvedeny do provozu do konce letošního roku. Celkové náklady na tuto akci činí 8 milionů Kč. Jejich financování je zajištěno z finančních prostředků Operačního programu Životního prostředí a z prostředků státního podniku Povodí Odry.

Celkem bude vybudováno 7 limnigrafických a 3 srážkoměrné stanice:

Název stanice vodní tok, lokalita
Limnigraf Ludvíkov Bílá Opava
Limnigraf Vrbno pod Pradědem Střední Opava
Limnigraf Radim Krasovka
Limnigraf Pod Pochní Čižina
Limnigraf Zátor Zátoráček
Limnigraf Držkovice Opava
Limnigraf Město Albrechtice Opavice
Srážkoměrná stanice Heřmanovice pramen Opavice, obec Heřmanovice
Srážkoměrná stanice Heřmanovická chata pramen Šumného potoka, obec Heřmanovice
Srážkoměrná stanice Křížová pramen Kobylího potoka, obec Staré Purkartice

Naše voda, ilustrační foto

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině