Povodí Odry obnovuje další spádové stupně na Mohelnici v Beskydech

9. dubna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Mohelnice - revitalizace - Povodí Odry

Státní podnik Povodí Odry obnovil pět spádových stupňů na říčce Mohelnici v Raškovicích v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Jde o opatření, které napomůže ochraně místní zástavby před velkou vodou a vodní erozí. Náklady přesáhly 19 milionů korun bez DPH, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčková.

„Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která byla obložena lomovým kamenem. Kameny v přelivné části spádového objektu byly k betonové konstrukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí,“ uvedla Vlčková. Dna vývarů (zpevněná část pod spádovým stupněm) stavbaři udělali tak, aby tam zůstalo místo pro možný úkryt ryb a vodních živočichů. U spádových objektů byla u břehu také vybudována migrační rampa.

Mohelnice je levostranným přítokem Morávky, do níž ústí v Raškovicích. „V minulosti bylo na řece vybudováno 19 spádových objektů, které stabilizují koryto řeky a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velkých vod a vodní erozi. Po letech provozu bylo nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit,“ uvedla Vlčková.

S obnovou začali vodohospodáři už v letech 2015 a 2016, kdy za více než 12,6 milionu korun zrekonstruovali čtyři stupně. Předpokládá se, že do roku 2020 se za dalších přibližně 35 milionů korun opraví i ostatní spádové stupně.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto (obnova spádových stupňů na Mohelnici) archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině