Povodí Odry dokončilo opravu spádových stupňů na Stonávce

Aktualizováno 2. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Stonávka ř.k. 23 Povodí Odry

Dokončením rozsáhlé opravy dvou zdevastovaných spádových stupňů na vodním toku Stonávka v Třanovicích povede k zajištění prevence závažných škod na majetku obyvatel v oblasti. Informoval o tom technický úsek závodu Frýdek-Místek, státního podniku Povodí Odry Leoš Kessler.

Celkově se podařilo oba objekty opravit zhruba za 9 mil. Kč bez DPH. Opravu poškozených objektů zajišťoval právě státní podnik Povodí Odry. Oprava druhého spádového stupně probíhala od loňského podzimu a přišla státní podnik Povodí Odry zhruba na 5,9 mil. Kč bez DPH. Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení společnost POHL cz, a.s. „Zatímco první spádový stupeň jsme opravili již v letech 2013 až 2014, nyní jsme dokončili opravu druhého stupně v říčním kilometru 22,658, která započala loni v září. Díky příznivému počasí se nám podařilo opravu dokončit se čtyřměsíčním předstihem,“ uvedl Kessler a vysvětluje, v čem oprava konkrétně spočívala: „Původní prefabrikovaný stupeň je nahrazen novou železobetonovu konstrukcí s pohledovými plochami obloženými kamenem. Přelivná hrana je obložena žulovými deskami se zaoblenou hranou, ty jsou ukotveny do tělesa stupně ocelovými kotvami. Křídla stupně jsou zavázána do rostlého terénu. Výška stupně činní 0,98 metru. Vývar stupně, jehož hloubka činí 1,00 metr, opevňuje lomový kámen. Boky a práh vývaru ohraničují betonové zídky. Dno toku v nadjezí a podjezí je opevněno kamenným záhozem a kamenná dlažba opevňuje břehy v rozsahu stupně. Přechod na stávající břehy je řešen kamennou rovnaninou.“

Cílem celé akce bylo opravit a uvést do původního stavu silně degradované spádové stupně, které již byly v havarijním stavu, včetně podélného opevnění toku v jejich blízkosti. Realizace záměru byla nutná v zájmu prevence závažných škod na majetku. Dokončením této rozsáhlé akce dojde ke stabilizaci nivelety dna toku Stonávka.

Naše voda, ilustrační foto Povodí Odry (Stonávka, ř. km 23)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství