Povodí Odry chystá odstranit povodňové škody na Vojtovickém potoce

Aktualizováno 9. února 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Povodí Odry začne na jaře se stavbami, které odstraní škody po povodních v roce 2009 na Vojtovickém potoce u Bukové v obci Bernartice. Oznámilo to Povodí Odry. 

„Stavby řeší stabilizaci vodního toku odstraněním poruch stávajícího opevnění a realizací nového opevnění v místech silně narušeného průtočného profilu toku,“ sdělil Jiří Konečný z odboru investic státního podniku Povodí Odry.

„Technické zajištění je navrženo kamenným záhozem, který bude zabezpečovat nejen stabilitu toku, ale současně bude také v souladu s požadavky ochrany přírody vytvářet svou konstrukcí přirozené úkryty pro ryby a ostatní živočichy v toku,“ vysvětlil Jiří Konečný.

Tam, kde z prostorových důvodů nebude možné provést koryto lichoběžníkového profilu, budou břehy zajištěny betonovými zídkami s kamenným obkladem nebo budou v méně namáhaných úsecích vybudovány gabionové zdi. Aby na toku nevznikaly migrační překážky, bude jeden ze stávajících poškozených balvanitých skluzů snížen a jeden zcela odstraněn. Zajištění stability nivelety dna toku, a tím i podélného opevnění, je řešeno pomocí kamenných prahů, přičemž některé z nich jsou doplněny tůněmi, které budou pomístně zajišťovat vyšší vodní sloupec v toku při minimálních průtocích.

„Provedenými úpravami chceme docílit nejen zajištění zvýšené stability toku, ale zároveň i zlepšení odtokových poměrů. Předpokládáme, že všechny stavební práce budou ukončeny do konce tohoto roku, přičemž celkové náklady na tyto tři stavby dosáhnou částky 59 milionů korun,“ dodal k plánovaným stavbám investiční ředitel  Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Zdroj: Povodí Odry

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině