Povodí Moravy zvyšuje propustnost vodních toků pro ryby

16. listopadu 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

rybi-prechod-povodi-moravy

Na semináři o rybích přechodech, o kterém portál Naše voda již informoval, prezentoval své zkušenosti se zprůchodněním toků také státní podnik Povodí Moravy. Připomíná to mluvčí podniku Petr Chmelař.

Povodí Moravy tak například podle Chmelaře na mnoha místech zcela odstranilo bariéry bránící migraci ryb a na dalších byly uzpůsobeny pro umožnění migrace. „Zcela jsme odstranili dva jezy na řece Moravě a to v Kopčanech a v Lanžhotě. V povodí Vsetínské Bečvy jsme vybudovali úplně nový rybí přechod na jezu v Halenkově a na Zlínsku jsme provedli několik technických úprav nevyhovujících stupňů na balvanité skluzy, např. stupně ve Vizovicích,“ vyjmenovává poslední akce generální ředitel Jan Hodovský.

Společně s rakouskými kolegy realizovalo Povodí Moravy také přeshraniční projekt zaměřený na možnosti zprůchodnění koryta Dyje pro rybí obsádku a to na území obou národních parků Podyjí/Thayatal. V současné době vodohospodáři pracují na dalším společném projektu, který zajistí obnovu migrační propustnosti na jezech Krejčův a Zátiší v Podhradí nad Dyjí. „Použije k tomu technologii obousměrných Archimédových šroubů, tzv. šnekovou turbínu (o ní portál Naše voda také informoval – pozn. red.). Jedná se o jednoduše proveditelnou a ekonomicky výhodnou metodu revitalizace vodního toku, kdy je díky optimalizovanému naváděcímu proudění umožněna migrace ryb a říčních živočichů po i proti proudu,“ upřesňuje Hodovský.

Naše voda, ilustrační foto Povodí Moravy

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství