Povodí Moravy zvýšilo kapacity koryta řeky Svitavy v Letovicích

4. listopadu 2011 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

Letovice185

V Letovicích na Blanensku právě skončila stavba protipovodňové ochrany na více než dva kilometry dlouhém úseku řeky Svitavy a na části jejího přítoku Křetínce. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Opatření podle mluvčí řeší zvýšení kapacity koryta řeky a také další úpravy toku, spolu s úpravami krátkého úseku Křetínky. Součástí akce bylo především vybudování nových ochranných zídek a terénních úprav, zamezujících rozlití vody do zástavby. Investice si vyžádala náklady 46 milionů korun bez DPH včetně projektové dokumentace.

„V minulosti se hledalo optimálnířešení a to jak ze strany Povodí Moravy, tak i města. Cílem je ochránit Letovice až před stoletými průtoky ve Svitavě,“ připomněl technicko-provozní ředitel Povodí Moravy Mojmír Pehal. Náklady akce pokryla z největší části dotace Ministerstva zemědělství. Povodí Moravy se podílelo čtyřmi miliony korun a zhruba půl milionem korun přispělo v přípravné fázi město Letovice na výkup pozemků a projektovou dokumentaci.

Záměr Povodí Moravy zajistit protipovodňové opatření v Letovicích vznikl  po povodni v r. 1997, která zde zanechala rozsáhlé škody v občanské, průmyslové zástavbě a místní infrastruktuře. Stavbou dotčený úsek je dlouhý téměř 2,3 kilometru a začíná pod soutokem řeky Svitavy s Křetínkou. Konec úpravy je asi 70 metrů pod soutokem Svitavy s Kladrubkou, tedy pod jezem na okraji zástavby Letovic (sportovní areál nad náměstím).

„Další stavbu tak rozsáhlé protipovodňové ochrany na Blanensku v tuto chvíli neplánujeme,“ uvedl dále Pehal s tím, že v roce 2009 podnik dokončil za 50 milionů korun stavbu stejného druhu jako v Letovicích  i v samotném Blansku. Místní provoz Povodí Moravy navíc každý den řeší čištění, úklid či odstraňování zátarasů zejména na drobných vodních tocích.

Mezi ukončené stavební objekty v Letovicích patřila například v centru města rekonstrukce a navýšení opěrných zdí, které byly ve špatném technickém stavu. Částečnou úpravou prošel také náhon spojující koryto Křetínky se Svitavou, kde byla zřízena dvěnová stavidla. Zhotovitel částečně upravil koryto Svitavy. Urovnáním a rekonstrukcí pak následně prošlo také opevnění koryta Svitavy. Povodí Moravy si bylo vědomo toho, že úpravy provádí v intravilánu města. Velký důraz proto podnik kladl na to, aby stavba nenarušila ráz vodního toku a nezměnila tak ani podobu Letovic.

Základní fakta o stavbě PPO v Letovicích:

Název akce: Svitava, Letovice, zvýšení kapacity koryta

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Ministerstvo zemědělství, Povodí Moravy, město Letovice

Náklady: 46 milionů Kč bez DPH

Délka upravovaného úseku: téměř2,3 km

Termín dokončení: 30. říjen 2011

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině