Povodí Moravy zve v sobotu na přehrady Bystřička, Plumlov a Koryčany

22. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Bystřička

Státní podnik Povodí Moravy připravilo při příležitosti Světového dne vody pro veřejnost Den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Plumlov a Koryčany. Informovala o tom Jana Kučerová z komunikačního oddělení Povodí.

Den otevřených dveří se podle ní uskuteční v sobotu 25. března a prohlídky s průvodcem budou začínat vždy v celou hodinu od 9 do 14 hod. Více informací zde. Každý rok Světový den vody vyzdvihuje jeden konkrétní aspekt. V roce 2015 bylo mottem Voda a udržitelný rozvoj, v roce 2016 Voda a pracovní místa a letos je mottem Waste Water – tedy odpadní voda. Toto téma představuje významnou příležitost vyzdvihnout možnosti propojení mezi čerstvou a recyklovanou vodou a to nejen v dlouhodobém horizontu pro zajištění udržitelného rozvoje, ale i v našem současném každodenním životě. Důrazem pro každého z nás by mělo být snížení spotřeby vody, a zejména pak využívání možností jejího dalšího využití či recyklace. „Dodnes, bohužel, stále určité množství odpadní vody z našich měst, průmyslu i zemědělství odtéká do vodních toků bez jakéhokoliv čištění. Úkolem našeho podniku je nejen sledování jakosti vody ve vodních nádržích a určených profilech na vodních tocích, ale také navrhování vhodných opatření vedoucích ke zlepšení stavu vody. Jedná se o dlouhodobý proces, který je vhodně směřován různými koncepčními dokumenty vodního hospodářství, především všemi stupni plánů povodí, na jejichž vyhotovení se náš podnik podílel, ale také plány rozvoje vodovodů a kanalizací.

Donedávna jsme se u nás k vodě chovali jako k nevyčerpatelnému přírodnímu zdroji, ale vlny tropických veder a dlouhá období bez deště způsobila, že se v posledních asi třech letech významně projevilo sucho, a to jak na povrchových, tak i na podzemních vodách. Za sucha se s úbytkem vody v řekách zhoršila i její jakost,“ říká ředitel Povodí MoravyAntonín Tůma a dodává: „Nyní nás čeká úkol nejtěžší – přesvědčit mnohé občany, aby změnili své chování k vodě. Bez jejich spolupráce toho v boji s hrozícím suchem a nedostatkem vody nejsme sami schopni mnoho udělat.“

Naše voda, ilustrační foto Povodí Moravy (Bystřička)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině