Povodí Moravy zahajuje údržbu jezu v Přerově

21. července 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

jez Přerov - PMO

Státní podnik Povodí Moravy zahajuje pravidelnou údržbu jezu Přerov a rozhrne štěrk v nadjezí v řece Bečvě. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Povodí Moravy provede ve dnech 21. – 28. července úplné vypuštění jezové zdrže (tzv. srážku). Po snížení hladiny provede státní podnik kompletní prohlídky jezové konstrukce a běžný servis. Vypuštěná jezová zdrž navíc umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody, i fotodokumentaci dna celého nadjezí z hlediska vývoje nánosů.

V místě nad jezem bude pracovat těžká technika, která rozhrne štěrky v korytě Bečvy. Přemístěné nánosy pak budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dále v úseku Bečvy níže po toku, kde budou znovu sedimentovat. Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody. Vypuštění jezové zdrže využije Povodí Moravy také k opravám dočasného panelového sjezdu do vody v blízkosti železničního mostu. Ten slouží pro hasiče a státní plavební správu.

Celá akce probíhá dle platného manipulačního řádu vodního díla. Po dokončení prací a kontrole začne Povodí Moravy vodní dílo opět napouštět. Na správné dodržování ekologických zásad bude po dobu celé akce dohlížet biologický dozor.

Srážka na jezu proběhla minulý týden také na jezu v Olomouci. Ta trvala od pondělí do soboty a jejím cílem je pravidelná údržba funkčního zařízení jezu, prohlídka a provedení údržby pohyblivých částí.

Naše voda, ilustrační foto Povodí Moravy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině