Povodí Moravy zahájilo prezentaci svých plánů odborné veřejnosti

17. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Podhradský rybník Plumlov PMO

Státní podnik Povodí Moravy zahájil v polovině února na Krajském úřadu Zlínského kraje sérii odborných seminářů pro odbornou veřejnost, státní správu i nevládní organizace. Informují o tom parlamentní listy.

Plány povodí jsou základní strategické dokumenty ve vodním hospodářství a ochraně vod. Jejich zpracování je metodicky sjednocené v celé Evropské unii. Obsahují v sobě jak hodnocení současného stavu, tak zejména opatření k dosažení dobrého stavu vod v celém povodí. Vedle plánů povodí jsou prezentovány návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik.

Po setkání ve Zlíně budou navazovat podobné akce i v dalších krajských městech. “Odborné semináře budou pokračovat 17. února 2015 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, 25. února 2015 na Krajském úřadě Olomouckého kraje. U dalších krajů budou prezentace ve spolupráci s dalšími podniky Povodí. Společně se státním podnikem Povodí Labe dne 4. března 2015 na Krajském úřadu Pardubického kraje, společně se státními podniky Povodí Vltavy a Povodí Labe dne 10. března 2015 na Krajském úřadu Kraje Vysočina a poslední bude 12. března 2015 na Krajském úřadu Jihočeského kraje – a to společně se státním podnikem Povodí Vltavy,“ sdělil ředitel pro správu povodí státního podniku Povodí Moravy Antonín Tůma.

Plány povodí jsou v ČR zpracovány v podobě “plánů dílčích povodí“ a “národních plánů povodí“. Partnery pro zpracování plánů dílčích povodí jsou podnikům Povodí krajské úřady, národní plány povodí zpracovávají Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Plány byly dokončeny v loňském roce a od 22. prosince 2014 tyto dokumenty zpřístupněny k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti.

Zdroj: Parlamentní listy, ilustrační foto PMO

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině