Povodí Moravy zahájilo opravu Rakovecké zátoky

23. ledna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Rakovecká zátoka

Státní podnik Povodí Moravy zahájil opravu opevnění břehů a přístupových schodů Rakovecké zátoky na Brněnské přehradě. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Podnik podle mluvčí opraví 600 metrů opevnění v úseku od Dopravního podniku po opěrnou zeď u restaurace Rybářská Bašta. Opravu za 2,8 milionu korun provede firma Swietelsky stavební s.r.o. a měla by být dokončena na konci března letošního roku.

„Opevnění břehů Rakovecké zátoky je tvořeno převážně betonovými zatravňovacími panely, které jsou na většině míst poškozeny, někde na sebe nenavazují a místy jsou sesunuté do vody“, upřesnil generální ředitel Povodí Radim Světlík. V naprosto nevyhovujícím stavu jsou také schody do vody, místy jsou ve vzduchu, u jiných chybí stupně, nebo nemají dostatečnou šířku pro bezpečný sestup do vody.

Stavební firma některé panely opraví, jiné zcela vybourá a nahradí panely novými. Podloží doplní zeminou a otvory v panelech vysype jemným štěrkem. Stavbaři také rozeberou poškozená schodiště, která rozšíří a místo osmi schodů ponechají jen pět. Nové vstupy do vody budou širší a bezpečnější. Pod schody pak zachovají panely s mírným spádem do vody a rozebrané opevnění zase vrátí do zhutněného štěrkového lože s geotextilií. Okolní terén bude upravený a osetý travním semenem. „Opraveny nebudou opěrné zdi pod Měnírnou, protože nejsou ve správě Povodí Moravy, ale Statutárního města Brna“, doplnil ředitel závodu Dyje Jan Moronga.

Oprava je hrazena z finančních prostředků Povodí Moravy a kromě zvýšení stability břehů bude mít také estetickou funkci.„Rakovecká zátoka patří k v letním období k hojně navštěvovaným místům a tak věříme, že opravy ocení i turisté, kteří se sem přijdou v létě vykoupat“, uzavřel Moronga.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla