Povodí Moravy žádá dopravce Balíka o vyklizení svých pozemků

26. srpna 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Vranov

Vzhledem k tomu, že provozovatel lodní dopravy na Vranovské přehradě Martin Balík nepřistoupil na podmínky stanovené státním podnikem Povodí Moravy již na počátku července tohoto roku, žádá jej podnik do tří dnů o vyklizení svých pozemků.

Zdůraznila to dnes ve zprávě Povodí Moravy mluvčí podniku Gabriela Tomíčková. Po řadě předchozích jednání probíhajících i v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému podle ní Povodí neshledává v postojích a přístupu provozovatele žádný pozitivní posun. Povodí Moravy proto žádá lodního dopravce o vyklizení svých pozemků do tří dnů. Pokud tak Osobní lodní doprava neučiní do pátku 29. srpna, podá Povodí Moravy žalobu a bude se domáhat vyklizení svých pozemků soudní cestou. Vstřícné kroky, které Povodí Moravy dělalo směrem k panu Balíkovi a umožnilo mu provizorní provozování jeho lodí na Vranovské přehradě, však nemohou vytvářet nerovné podmínky v této oblasti.

Důvodem, proč Martin Balík odmítnul uzavřít smluvní dokument k nastavení podmínek dalšího provozování, bylo jeho trvání na využívání prostoru hráze. Přitom Povodí Moravy vyvolalo jednání za účasti jeho, Policie ČR, Zdravotní záchranné služby a Hasičského záchranného sboru, kde byly řešeny podmínky využívání hráze těmito složkami záchranného integrovaného systému. Požadavky pana Balíka, aby složky záchranného integrovaného systému a Policie ČR přepustili místa na hrázi jemu k provozování lodní dopravy,  nebyly pro tyto subjekty akceptovatelné z důvodu ochrany veřejného zájmu.

Naše voda, foto Povodí Moravy (přehrada Vranov)

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy