Povodí Moravy začne kácet dřeviny poškozující komunikaci na hrázi

3. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Počínaje zítřkem začne státní podnik Povodí Moravy kácet dřeviny, které prorůstají do koruny hráze střední Novomlýnské nádrže a poškozují komunikaci na hrázi. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Kácení bude probíhat od 4. 2. do 21. 2. na poloostrově na západním okraji jižní hráze střední Novomlýnské nádrže, asi 300 metrů od napojení hráze na silnici Brno-Mikulov. V úseku dlouhém asi 250 metrů vykácí vodohospodáři 23 topolů s obvodem kmene nad 80 centimetrů a několik kusů menších dřevin, které rostou ve vzdálenosti do šesti metrů od okraje koruny hráze. Tyto práce budou vodohospodáři provádět vlastními prostředky.

Ve čtvrtek 6. 2. pak začnou pracovníci Povodí kácet suché nebo náletové dřeviny podél řeky Jihlavy, asi  800 metrů nad soutokem se Svratkou po silniční most u Ivaně. Odstraněno bude na 50 ks suchých, náletových nebo nepůvodních dřevin (topol, jasan, akát, javor jasanolistý, vrba) a také několik set metrů čtvrtečních keřů, jako je ptačí zob, bez černý, šípek apod. Tato zdravotní údržba má za cíl odstranit vyvrácené, suché nebo jinak poškozené dřeviny, které by mohly bránit plynulému odtoku vody při zvýšených průtocích. Akce potrvá do 15. 3. a omezí provoz na cyklostezce na pravobřežní hrázi. „I tyto práce provedou naši pracovníci vlastními prostředky,“ uvedla Tomíčková.

Naše voda, foto lokality: Povodí Moravy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství