Povodí Moravy začalo vypouštět jez v Kroměříži kvůli jeho údržbě

7. srpna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

sucho - škeble - IMG_6238

Jak už portál Naše voda v uplynulém týdnu avizoval, začal dnes státní podnik Povodí Moravy v noci na dnešek vypouštět vodu nad jezem u vodní elektrárny Strž v Kroměříži. Důvodem je jeho kontrola a mimořádná údržba.

Při snížení hladiny se odborníci postarají také o záchranu a dočasné přemístění živočichů, kteří by mohli být sníženým stavem vody ovlivněni, řekl ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Celková doba nuceného snížení vodní hladiny nad jezem by neměla přesáhnout pět dní. „Po snížení hladiny provede státní podnik kompletní prohlídky jezové konstrukce. Vypuštěná jezová zdrž navíc umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody,“ uvedl Chmelař. Naplánovaný pokles hladiny využijí vodohospodáři také k dalším potřebným pracím a údržbě vodního díla, toku a malé vodní elektrárny Strž.

Vypouštění začalo podle Chmelaře dnes kolem 02:00 a postupuje rychlostí zhruba 20 centimetrů za hodinu. Vypuštění vody by pracovníci PMO měli zvládnout ještě dnes, celková doba poklesu vodní hladiny potrvá nejpozději do pátku. Nižší stav vody bude patrný až k přítoku vodního toku Blata u Lobodic na Olomoucku, tady přibližně 12,5 kilometru nad jez Kroměříž.

Více než 35 lidí se navíc zapojilo do záchranné operace, při které budou dnes a v úterý z vysychajícího koryta dočasně přemístěni někteří živočichové, především mlži. Stěhování pod jez čeká také ryby, které zůstanou uvězněné v tůních. Koordinování akce zajišťují vedoucí pracovníci PMO a biologický dozor. „Při zoologickém průzkumu byla objevena mimo původní chráněné druhy také invazivní škeblice asijská. Ta ohrožuje naše původní druhy a představuje nebezpečí především pro chráněné mlže, proto bude vysbírána a do toku nebude vracena,“ uvedl Chmelař.

Vypouštění vody zajistí turbíny vodní elektrárny, aby se využil energetický potenciál vody. Poslední cílený pokles hladiny vody nad jezem Kroměříž se uskutečnil v roce 2007. Vodohospodáři letos v červenci kvůli údržbě vypustili vodu také nad jezy v Přerově nebo Olomouci.

ČTK, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství