Povodí Moravy začalo budovat mokřad u Podhradského rybníka

13. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

100620132725

Povodí Moravy (PMO) předá v pátek staveniště firmě, která zahájí výstavbu mokřadu na konci vzdutí Podhradského rybníka u Plumlova. Výstavba mokřadu, který bude přirozeným způsobem čistit přitékající vodu do rybníka, přijde na cca 5,7 mil. Korun, oznámila Lenka Urbánková z PMO.

Mokřad u Podhradského rybníka bude osazen vhodnými rostlinami, které budou čistit přitékající vodu. Doplňovat ho bude i sedimentační zdrž, kterou budou vodohospodáři pravidelně udržovat. Hlavní práce spojené s modelací terénu budou hotovy do konce dubna. „Vhodná kombinace vodního a mokřadního biotopu v této mělké přítokové zóně rybníka by měla dokázat částečně regulovat zvýšený přísun živin ve vodě,“ upřesnil Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy.

Po vybudování mokřadu a opravě hráze Podhradského rybníka začnou vodohospodáři s opětovným napouštěním. Předpokládaný termín zahájení napouštění Podhradského rybníka je konec května, ale záleží na klimatických podmínkách a postupu prací.

Úspěšně pokračuje napouštění Plumlovské nádrže, které probíhá přes srážedla fosforu. V současné době je hladina vody na kótě 271,32m n.m. a v květnu by se měly do nádrže vrátit škeble i chránění velevrubi.

V současné době také probíhá ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje správní řízení k novému návrhu zarybňovacího plánu nádrže, který předložil Moravský rybářský svaz Prostějov.„Ten by měl respektovat co největší rovnováhu mezi nedravými a dravými rybami, aby dravé ryby mohly alespoň po určitou dobu regulovat početnost drobných kaprovitých ryb, které se úspěšně množí“, doplnil biologický dozor Petr Loyka.

„I přes veškerá opatření bude kvalita vody v Plumlovské nádrži a Podhradském rybníku vždy závislá také na kázni okolních obyvatel a chatařů,“ připomíná Urbánková.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině