Povodí Moravy vyhlásilo výtvarnou soutěž „Voda čaruje“

27. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Povodí Moravy - výtvarná soutěž 2013

Státní podnik Povodí Moravy vyhlašuje pro všechny své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky v pořadí VIII. ročník fotografické soutěže, tentokrát na téma VODA ČARUJE. Povodí o tom informuje na svých webových stránkách.

Soutěž je určena všem zaměstnancům Povodí Moravy a jejich rodinným příslušníkům.

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: 1. března 2014

termín ukončení: 31. prosince 2014

termín vyhodnocení: do 31. ledna 2015

termín vyhlášení výsledků: do 13. února 2015

Specifikace soutěžního materiálu:

fotografie černobílá i barevná,

fotografie možno dodat v elektronické podobě (formát JPG, TIF, BMP, kvalita minimálně 300 dpi) i vyvolané. V případě vyvolaných fotografií je stanoven minimální formát 15 x 21 cm,

fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a být autorským dílem soutěžícího.

Povinné údaje k soutěžním pracím:

jméno autora

název díla

datum vzniku fotografie (měsíc, rok)

uvedení názvu vodního toku a lokality

kontaktní adresa, e-mail

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 601 75 BRNO, email: frybortova@pmo.cz, tel.: 541 637 222

Vyhodnocení soutěž proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno minimálně čtyřčlennou hodnotící komisí.

Vítězové soutěže, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří získají cenu GŘ a cenu redakční rady, budou o svém umístění vyrozuměni písemnou formou a oceněni diplomem a věcnými cenami, které jim budou předány v sídle podnikového ředitelství PM v Brně, případně doručeny poštou na adresu trvalého bydliště.

Důležitá upozornění:

Fotografie zaslané do soutěže musí být pořízeny v geografické oblasti spravované PM.

Fotografie zaslané do soutěže budou využívány k prezentačním účelům PM a budou zveřejňovány formou podnikového Zpravodaje, výroční zprávy a internetových stránek, formou posterů a dalších propagačních materiálů.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. změna termínu ukončení či vyhodnocení soutěže apod.). Na výhru v soutěži není právní nárok.

Fotografie musí být autentické. Dovoleny jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše; koláže, montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů jsou nepřípustné.

Do soutěže nesmí být zaslány fotografie z minulých ročníků.

Další informace

Mgr. Lenka Urbánková

útvar vnějších vztahů a marketingu
Povodí Moravy, s.p.
Tel: 541 637 214
Email: urbankova@pmo.cz

Zdroj: www.pmo.cz, ilustrační foto Povodí Moravy (jedna z vítězných prací loňského ročníku soutěže)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství