Povodí Moravy: Voda z Plumlova je bezproblémová

28. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Podhradský rybník 581-big

Povodí Moravy, s.p. se ohrazuje proti tvrzení, které údajně zaznělo na tiskové konferenci Rady města Prostějova 27.6.2013, že voda v Plumlovské přehradě je velmi nekvalitní a znečištěná. Zdůraznila to dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Vzorky vody, které byly z Plumlovské přehrady odebrány v červnu, prokázaly, že je voda bezproblémová. Dusičnany, amonné ionty i fosfor jsou podlimitní, stejně jako organické znečištění. Sinice jsou ve VD Plumlov i v Podhradském rybníku ve velmi malém (přirozeném) množství.  V některých dnech mohla být voda kalnější, zejména během intenzívních srážek na začátku tohoto týdne. Tento problém však nemá původ v nádržích na Hloučele, ale v povodí přítoků, které jsou zemědělsky využívány a již několikrát zde byla zachycena intenzivní eroze.  Přes silnější zákal, který mohla voda v Hloučele v poslední době mít, se v ní nevyskytovalo větší množství živin ani jiných závadných látek.

Voda odtékající z Podhradského rybníku a z VD Plumlov tedy nezpůsobuje kvalitativně níže po toku žádné problémy.

Naše voda

 

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Voda a naše peněženka