Povodí Moravy uspořádá Den otevřených dveří na přehradách Brno, Opatovice a Bystřička

9. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

pov

Den otevřených dveří u příležitosti Světového dne vody na Povodí Moravy se koná v sobotu 21. března od 9:00 hodin. Oznámila to mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Návštěvníkům bude k dispozici průvodce, který zajistí průběh prohlídky a odborný výklad o historii a technických parametrech přehrady. Zájemci budou moci nahlédnout i do vnitřních prostor vodních děl.

Jednotlivé prohlídky začínají v celou hodinu a uskuteční se vždy od 9 hod. do 13 hod.

VD Brno: sraz je před areálem PM za hrází. Poslední prohlídka bude ve 12 hod. Účastníci se seznámí  s historii a technickým řešením vodního díla a navštíví místa, která jsou jinak pro veřejnost nepřístupná (strojovna spodní výpusti a revizní štola).

VD Bystřička:  sraz je na nádvoří u správní budovy přehrady Bystřička. Parkování je možné na  parkovištích nad bývalým hotelem Klenov a pod přehradou. Prohlídka vodního díla Bystřička bude zaměřena na nový bezpečnostní přeliv, boční věžový objekt, hráz  a modernizovanou strojovnu pod hrází, včetně nedávno vybudované injekční štoly v hrázi.

VD Opatovice:  sraz zájemců je na asfaltové ploše před domem hrázného. Parkoviště pro návštěvníky bude vyhrazeno pod hrází VD, přístup z tohoto parkoviště k domu hrázného bude umožněn po schodech umístěných vlevo od strojovny spodních výpustí. Přístup pro pěší a cyklisty vede po asfaltové lesní komunikaci od lomu Opatovice přímo k místu srazu. Poslední prohlídka bude ve 12 hod. Prohlídka bude zaměřena na stávající stav vodního díla a jeho plánovanou rekonstrukci. Zájemcům bude umožněn vstup do štoly spodních výpustí.

Trasa povede v běžně nepřístupných místech pro veřejnost, proto je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých.

Naše voda, foto: PM,  VD Bystřička

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině