Povodí Moravy upravilo břehové porosty na Včelínku, Vláře a Luhačovickém potoku

Aktualizováno 13. května 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Počátkem března zahájili vodohospodáři státního podniku Povodí Moravy údržbu břehových porostů na Včelínku v Sedleci, Vláře a Luhačovickém potoku v Sehradicích. Údržbu břehů, během které došlo k odstranění přestárlých, polámaných a proschlých dřevin, provedla dodavatelská firma, uvedla mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Zaměstnanci firmy nejprve odstranili stromy na pravém břehu toku Včelínek mezi rybníky Hlohovec a Nesyt u Sedlece. Kácení 92 předem vytypovaných topolů začalo 4. března a celá akce včetně úklidu a převzetí pracoviště skončila v dubnu.

„Stromy určené k pokácení byly přestárlé, silně proschlé a docházelo u nich k častému lámání větví. Celkově byly ve špatném zdravotním stavu a ohrožovaly zdraví procházejících a projíždějících,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský. Pokácení stromů schválila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa CHKO Pálava.

Téměř současně začali zaměstnanci PM, provozu Uherské Hradiště, s plánovanou údržbou břehových porostů hned ve třech lokalitách. Nejprve vyřezali polámané, vyvrácené  a suché stromy na obou březích řeky Vláry u Vlachovic, u obce Sehradice pak provedli rizikové kácení tří stromů a nakonec vyřezali polámané, vyvrácené a suché stromy na obou březích Luhačovického potoka u obcí Sehradice a Slopné. Ve všech zmiňovaných úsecích byly zachovány dřeviny, které mají význam jako biotop, jsou zdrojem potravy pro ptáky nebo jsou esteticky hodnotné a v dobrém zdravotním stavu.

Naše voda, foto: PMO

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině