Povodí Moravy ukončilo údržbu a opravy jezu v Hranicích

19. října 2011 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

lod4

Státní podnik Povodí Moravy zahájil o tři dny dříve napouštění jezové zdrže v Hranicích na Moravě. Informovala o tom dnes mluvčí podniku Veronika Slámová.

Po téměř šesti týdnech totiž podle mluvčí skončila plánovaná rekonstrukce segmentů pohyblivého jezu a jeho inženýrsko-geologický a stavebně-technický průzkum. Souhrn prací doplnila rovněž údržba jezu a drobná oprava dosedacích prahů. Z koryta Bečvy v nadjezí se dále podařilo odstranit asi 16 000 metrů krychlových nánosů po povodni v roce 2010.

„Vzhledem k velmi příznivým povětrnostním  podmínkám bez dešťových srážek jsme odtěžili maximální množství sedimentů,“ řekla vedoucí provozu Valašské Meziříčí Povodí Moravy Pavlína Burdíková. Doplnila, že stavbaři odstraňovali nánosy prakticky nepřetržitě i o víkendu a do pozdních večerních hodin. Kvůli nutnému proschnutí zůstal odtěžený materiál na blízké meziskládce, odkud bude postupně odvezen nejpozději na jaře v roce 2012.

Akce se uskutečnila pod odborným biologickým dozorem a ve spolupráci s Českým rybářským svazem. Při zajištění meziskládky nánosů spolupracovalo s Povodím Moravy i město Hranice. Největší množství sedimentů bylo zejména pod a nad profilem silničního mostu do Teplic nad Bečvou a rovněž na konci vzdutí v Teplicích nad Bečvou.

V době vypuštění jezové zdrže se uskutečnila i plánovaná rekonstrukce segmentů jezového tělesa, včetně následné údržby jezových klapek. Nechyběla také údržba nadjezí, oprava dosedacího prahu obou polí jezu a kamenné dlažby břehového opevnění. „Současně byl přímo v profilu jezu prováděn inženýrsko-geologický a stavebně-technický průzkum pro další stupně přípravy akce Zkapacitnění jezu v Hranicích,“ připomněl vedoucí provozního úseku závodu Horní Morava Povodí Moravy Jiří Zedníček s tím, že sjednotit všechny akce bylo poměrně náročné.

Hranický jez se v souladu s ustanoveními manipulačního řádu vypouští každoročně,letos však byla tato tzv. srážka kvůli plánovaným pracím výrazně delší. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna, přičemž k dalšímu kroku se přistupuje vždy po ustálení hladiny.

Základní fakta o ukončených pracích na jezu v Hranicích:

Vypuštění jezové zdrže: 5. září 2011

Odtěženo nánosů v nadjezí: cca 16.000 metrů krychlových

Provedené práce: rekonstrukce segmentů jezového tělesa, údržba klapek, nadjezí, oprava dosedacího prahu obou polí jezu

Příprava na další akce: inženýrsko-geologický a stavebně-technický průzkum

Zahájení napouštění jezové zdrže: 14. října 2011

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství