Povodí Moravy spouští protikorupční program

2. července 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

logo

Generální ředitel Povodí Moravy s.p. Jan Hodovský po projednání s vedením Ministerstva zemědělství rozhodl o přípravě a spuštění protikorupčního programu v podniku, který zaměstnává téměř 700 lidí. Uvedla to mluvčí podniku Gabriela Tomíčková.

Od 1. července 2014 je pro zaměstnance i veřejnost dostupný e-mail korupce@pmo.cz na přijímání, evidenci a vyhodnocování podnětů týkajících se důvodných podezření z možného korupčního jednání vztahujícího se na činnost podniku a jeho zaměstnanců. Současně podnik ke stejnému datu snížil finanční limity pro zveřejňování veřejných zakázek oproti zákonu o zadávání veřejných zakázek, a to na polovinu – na 1 mil. Kč pro služby a dodávky a na 3 mil. Kč pro stavební práce.

Cílem těchto opatření je zvýšení transparentnosti, rovnosti a objektivity celého procesu zadávání veřejných zakázek tak, aby nedocházelo k omezení konkurenčního prostředí při zachování vysoké odborné úrovně veřejných zakázek. Podnik pro podporu této agendy posílil její personální zajištění a omezil outsourcing činností externím subjektům.

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony