Povodí Moravy se dohodlo na zvýšení kontrol odběratelů vody

14. srpna 2015 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zvýšení a koordinace kontrol vodoprávních úřadů na dodržování manipulačních řádů a povolených odběrů – to bylo hlavní téma zasedání krizového technického štábu, které svolalo Povodí Moravy na 13. srpna. Informovala o tom mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Kontroly se podle mluvčí zaměří také na provozovatele malých vodních elektráren, kteří často porušují manipulační řád a berou více vody, než je povoleno. Státní podnik Povodí Moravy zaznamenává porušování manipulačních řádů provozovateli MVE na řece Moravě a Svitavě a proto požádal o intenzivnější kontroly ze strany příslušných orgánů. „Velice si vážíme spolupráce s Českou inspekcí životního prostření a vodoprávními úřady, kteří za v současné kritické situaci provádí kontroly dodržování manipulačních řádů pro odběry na malé vodní elektrárny, manipulací  na rybnících a povolených odběrů  povrchové vody,“ dodal generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Z pohledu Českého hydrometeorologického ústavu byl červenec 2015 třetím nejteplejším měsícem od roku 1937. V současné době naše území postrádá 200 – 250 mm srážek, na 40 měřících stanicích už jsou dosaženy hranice sucha, hladiny vodních nádrží klesají a drobné vodní toky jsou téměř bez vody.

„V této době si více než kdy jindy uvědomujeme význam vodních nádrží, které v době sucha nadlepšují průtoky v řekách. Pod vodními nádržemi je zachován biologický život a nejsou omezovány odběry povrchových vod.  Proto už nyní zadáváme pět studií proveditelnosti na vodní díla – jsou to vodní dílo Skalička, Hanušovice, Rychtářov, Vlachovice a nově také Čučice –  nádrž, která by měla posílit retenci vody v povodí jaderné elektrárny  Dukovany,“ uzavřel Hodovský.

Naše voda, foto povodí Moravy

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace