Povodí Moravy připravuje 12 projektů revitalizačních opatření

10. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

becva-pmo

Celkem 12 projektů na revitalizaci vodních toků a přírodě blízkých protipovodňových opatření připravuje aktuálně státní podnik Povodí Moravy. Připomínají to parlamentnilisty.cz.

Největší akce se týkají povodí řek Bečvy a Moravy pod Olomoucí a v případě získání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude celková výše investic přesahovat 1,12 miliardy korun. Konkrétní projekty byly projednány a vybrány na závěrečném jednání se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

V průběhu měsíce srpna vedlo Povodí Moravy sérií pracovních jednání s regionálními pracovišti AOPK ČR, na kterých byla konzultována příprava více než 70 revitalizačních projektů. Z těchto projektů bylo po vzájemné dohodě vybráno 12 finálních projektů, u kterých bude nyní Povodí Moravy žádat o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen OPŽP). “Našim cílem je úspěšně připravit a realizovat co největší množství projektů, které přispívají nejen k dobrému ekologickému stavu řek a potoků, ale jsou i nezbytným opatřením v době klimatických extrémů,“ přibližuje význam projektů generální ředitel Jan Hodovský.

Nejvíce projektů zasahuje do Olomouckého a Jihomoravského kraje. Jedná se například o tři akce v povodí řeky Bečvy, přírodě blízké protipovodňové opatření na pravém břehu řeky Moravy pod Olomoucí a revitalizaci konce vzdutí a toku nad vodním dílem Luhačovice.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz, ilustrační foto Povodí Moravy – Bečva

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství