Povodí Moravy přerozdělilo území mezi své závody

3. ledna 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto - foto PMO

Od 1. ledna 2013 došlo k přerozdělení spravovaného území závodu Střední Morava a Závodu Dyje. Důvodem k přerozdělení byla skutečnost, že soutoková oblast řek Moravy a Dyje je uzávěrovým profilem České republiky spravovaného území oblasti povodí Moravy a Dyje a významnou oblastí při krizovém řízení za povodňových situací. Informovalo o tom Povodí Moravy.

Úprava hranic závodů byla navržena z důvodu zastoupení členů povodňových komisí za celou spravovanou oblast v Krajské povodňové komisi Jihomoravského kraje, neboť soutoková oblast i celá Dyjsko-Svratecká soustava se všemi nádržemi spadala pod vedení závodu Dyje, zatím co Moravní část spadala pod vedení závodu Střední Morava. Úpravou hranic navíc došlo k sloučení správy celé Střední Moravy včetně hraničního úseku se Slovenskou republikou pod vedení jednoho závodu – závodu Střední Morava – se zastoupením pro celou oblast v povodňových komisích při spolupráci za povodní se Slovenskou republikou a v soutokové oblasti i s Rakouskem.

Úpravou hranic byla snížena i nevyrovnanost ploch povodí spravovaného území.

Zdroj: PMO

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině