Povodí Moravy opravuje jez v Přerově

28. července 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

jez v Přerově

Povodí Moravy provádí v těchto dnech pravidelnou srážku na jezu Přerov. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková. Akce, při které dochází k vyhrazení jezu a vypuštění vody z celého nadjezí, začala 25. července a potrvá do 1. srpna.

Počátkem srpna tak podle mluvčí vodohospodáři opět začnou s napouštěním jezové zdrže. Zaměstnanci Povodí mezitím zkontrolují jezové konstrukce a udělají nezbytné opravy. Provedou také kompletní prohlídku břehů Bečvy v úseku od přerovského jezu až na konec města. V lokalitě U loděnice vodohospodáři odtěží štěrkopískové nánosy, aby zvýšili průtočný profil a tím i kapacitu koryta řeky. Jde o preventivní zásah pro přípravu koryta na zimní a jarní ledochody. Povodí předpokládá, že takto vytěží zhruba 1,5 tisíce tun nánosů, což je výrazně méně než v loňském roce, kdy se odtěžilo 3 tisíce tun.

Naše voda, foto Povodí Moravy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině