Povodí Moravy opravilo koryto Zámeckého potoka

8. ledna 2016 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Zámecký_potok_km_0,000-0,130

Na konci roku 2015 dokončil státní podnik Povodí Moravy opravu koryta Zámeckého potoka v obci Kožušice na Vyškovsku. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková s tím, že díky tomu dojde k vyšší protipovodňové ochraně okolních pozemků.

V úseku dlouhém 500 metrů podle mluvčí odtěžili vodohospodáři 600 kubíků nánosů, které bránily plynulému odtoku vody během zvýšených průtoků. Po odstranění pařezů a sedimentů z koryta toku také opravili zaměstnanci Povodí kamenné opevnění, které už bylo značně poškozené. Svahy nad opevněním byly takzvaně vysvahovány a osety travní směsí. Opravou Zámeckého potoka tak došlo ke zvýšení kapacity koryta a tím k větší ochraně okolních pozemků a staveb před rozlivy v době zvýšených průtoků.

Stavba byla zahájena začátkem listopadu a na její financování poskytlo Ministerstvo zemědělství dotace ve výši 591 000 korun z celkových nákladů 740 000 korun.

Naše voda, foto potoka po opravě: Povodí Moravy

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině