Povodí Moravy opravilo koryto řeky Desné poškozené povodněmi

28. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

kory to řeka Desná

Státní podnik Povodí Moravy opravil pět stupňů v řece Desné u obce Rejhotice, které byly v roce 2007 poškozeny povodní. Informovala o tom mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Práce podle jejích údajů začaly 8. srpna letošního roku a vyžádaly si náklady ve výši 2,5 milionu korun. Protože povodňové průtoky nedosáhly třetího stupně povodňové aktivity, nebylo možné opravy financovat ze státní dotace. Proto státní podnik Povodí Moravy opravil všech pět stupňů z vlastních prostředků.

Celková stavba spočívala především v opravě a doplnění dlažeb jednotlivých stupňů, opravě přelivných hran, v opravě rybochodů a v doplnění záhozů nad přelivnou hranou vývaru. Z hlediska zájmu ochrany přírody a krajiny byl v průběhu provádění stavby zajištěn biologický dozor kvalifikované osoby.

Naše voda, ilustrační foto Povodí Moravy

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství