Povodí Moravy opraví koryto potoka a plavební komoru

23. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

DCF 1.0

Povodí Moravy, s.p. (PMO) v těchto dnech zahájí dvě stavby v celkové hodnotě přesahující  jeden milion korun. Uvedla to mluvčí podniku Gabriela Tomíčková.

V obci Viničné Šumnice zaměstnanci PMO opraví na dvou úsecích koryto potoka Hloušek.  Vodohospodáři odstraní sedimenty a zajistí stabilitu koryta. Z něj dále odstraní křoviny a stromy včetně pařezů. Náklady na tuto opravu PMO vyčíslo na 725 tisíc korun.

Další stavbou, kterou PMO v těchto dnech zahájí, bude oprava plavební komory na Baťově kanále – Vnorovy II za téměř 300 tisíc korun. PMO zajistí opravu opadaného betonu a spár, doplnění kamenů zdiva, výměnu dřevěných trámců a těsnění vrat komory.

Naše voda, foto: PMO

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině