Povodí Moravy odtěží nánosy z vodního díla Moravská Třebová

17. února 2014 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

bahno stopy2

Vodohospodáři plánují z celého dna nádrže v Moravské Třebové odtěžit zhruba metrovou vrstvu nashromážděných sedimentů, což představuje asi 21 tis. m3. Oznámila to mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Usazeniny nashromážděné za minulá léta podstatně snížily retenční kapacitu vodního díla. Už na konci ledna zahájil státní podnik Povodí Moravy přípravné práce.

Hlavním cílem projektu je právě vrátit retenční kapacitu vodního díla v Moravské Třebové na původní hodnotu. Znovu dojde k obnově někdejšího historického tvaru nádrže. To znamená, že vybagrované dno by mělo mít po odtěžení sedimentů znovu tvar dvojitého lichoběžníku nepravidelné šířky 220–240 m. „Jde o  jednu z největších  a nejnáročnějších akcí, které Povodí Moravy v letošním roce realizuje vlastními silami, tedy bez pomoci dodavatelských firem“ zdůrazňuje generální ředitel Povodí Moravy, Jan Hodovský.

Veškerá vytěžená zemina bude dočasně deponována na březích nádrže s následným využitím podle aktuálních podmínek při údržbě toků a vodních děl ve správě Povodí Moravy, s.p.

„Přípravné práce spočívaly zejména v pročištění koryta Třebůvky v prostoru vodní nádrže a v provedení odvodňovacích kanálů pro co nejlepší odvodnění dna. Vodohospodáři také vybudovaly zpevněné sjezdy do nádrže. Samotná těžba sedimentů by měla trvat tři měsíce,“ dodal Hodovský.

Ihned poté Povodí Moravy, s.p. zahájí rekonstrukci bezpečnostního přelivu vodního díla Moravská Třebová. „Tuto navazující investici za cca 20 mil. Kč, která zvýší bezpečnost vodního díla, bychom rádi dokončili ještě letos a znovu napustili nádrž v Moravské Třebové nejpozději z jarního tání v roce 2015,“ uzavírá Hodovský.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině