Povodí Moravy odstranilo sedimenty na Litavě v Bučovicích

Aktualizováno 14. května 2011 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Povodí Moravy ukončilo první etapu odstranění nánosů na řece Litavě v Bučovicích. Koryto toku tak má znovu původní stav a obnovily se jeho parametry a kapacita pro bezpečný průchod případných povodňových průtoků.  Jedná se o téměř 400 metrový úsek od lávky pro pěší po silniční most, řekla mluvčí povodí Veronika Hrdá. 

Státní podnik Povodí Moravy zajistil v první etapě odstranění zhruba 2000 metrů krychlových nánosů z Litavy v Bučovicích. Sedimenty omezovaly kapacitu toku, docházelo na nich k místním sesuvům i nátržím a při průchodu ledů se zde tvořily bariéry. Pročištěné koryto nyní bezpečně provede zvýšené průtoky a ochrání tak zastavěné území na pravém břehu řeky. Celková cena díla činí téměř jeden milion korun bez DPH.

Práce se uskutečnily v úseku od lávky pro pěší v říčním kilometru 33,353 až po  silniční most směrem na Mouřínov v říčním kilometru 33,748. „Účelem oprav bylo uvést koryto Litavy do původně kolaudovaného stavu a tím obnovit jeho parametry a průtočnou kapacitu,“ vysvětlil ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Stavbaři nejprve skáceli suché stromy a jámy po pařezech zahutnili zeminou. Po odtěžení nánosů a vysvahování břehů do předepsaného sklonu 1:2 zde založili trávník. Pro zajištění stability svahů pak vytvořili na obou březích toku záhozovou patku z lomového kamene.

Odtěžené sedimenty odvezl zhotovitel na okolní zemědělské pozemky. Po rovnoměrném rozprostření zde byl získaný materiál zaorán do půdy.

 Zdroj: Povodí Moravy

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině