Povodí Moravy ochranná pásma vodních zdrojů neredukovalo

16. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

jez řeka Želivka - IMG_8003

Státní podnik Povodí Moravy odmítá, že by v posledních letech redukovalo ochranná pásma kolem vodních děl. Jak navíc uvedl v reakci na články v médiích mluvčí Povodí Petr Chmelař, podnik ani žádný návrh na redukci pásem nepřipravuje. Celá reakce níže:

Jihlavský deník 15.3. uveřejnil v článku Vyhláška k ochraně Želivky budí rozpaky citaci vysočinského radního Martina Hyského, ve které říká: „Kvalitní a čistá voda je určitě prioritou, ale Povodí Moravy, spravující například nádrže Hubenov, Vír a Mostiště a řídící se stejnými předpisy naopak ochranná pásma kolem vodních děl redukuje.“ Tato citace se dnes objevila i v dalších médiích. Uvedené tvrzení není pravdivé. Povodí Moravy, s.p. v posledních letech žádná ochranná pásma vodních zdrojů neredukovalo. Ochrana vodních zdrojů je v posledních letech, kdy země citelně vnímá dopady sucha, ještě důležitější, než tomu bylo v minulosti. Z tohoto důvodu Povodí Moravy, s.p. ani žádný návrh na redukci ochranných pásem nepřipravuje.

Ochranná pásma vyhlášená kolem roku 1986 zahrnovala celé povodí vodárenských nádrží, protože legislativa v té době nezajišťovala dostatečnou ochranu vodního zdroje. Po roce 1989 došlo k zpřísnění legislativy především v oblasti životního prostředí a bylo tak možné režim v některých oblastech uvolnit. Pokud však dochází ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje, jsou správci nuceni přistoupit k rozšíření ochranných pásem či zpřísnění režimu v povodí vodárenských nádrží.

Současně je potřeba doplnit, že VD Švihov na řece Želivce se nenachází na území ve správě Povodí Moravy, s.p., nádrž spravuje Povodí Vltavy, s.p.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (řeka Želivka)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace