Povodí Moravy navrhuje aktualizaci záplavového území a aktivních zón toku Pstruhovec

19. listopadu 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

povoden-vysoka hladina

Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací zpracoval v roce 2014 aktualizaci záplavové území včetně návrhu aktivních zón na toku Pstruhovec. Uvedlo to povodí na svém webu.

Toto záplavové území včetně aktivních zón bude předloženo po projednání s dotčenými obcemi příslušnému vodoprávnímu úřadu, tedy Krajskému úřadu Jihočeského kraje ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

Hlavními důvodem aktualizace záplavového území byla výstavba poldru nad obcí Staré Město pod Landštejnem a úpravy koryta v intravilánu této obce.

Aktualizace záplavového území a aktivní zóny Pstruhovce byly zpracovány od státní hranice s Rakouskem po VD Landštejn v celkové délce 9,061.

Návrh je k dispozici na webu Povodí Moravy.povoden-vysoka hladina

Zdroj: PMO

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině