Povodí Moravy napojí odstavná ramena Dyje a vysadí jesetery

2. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

pstruharstvi-jeseter-img_1670

Inovativní rybí přechody, návrat jesetera malého do moravských řek, přírodě blízká opatření či revitalizace řek patří mezi aktivity státního podniku Povodí Moravy, která podnik zahájil loni a bude v nich pokračovat i letos. Uvedl to dnes mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Ten připomíná, že v rámci přeshraničního programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika Povodí Moravy v roce 2016 uspělo s projektem DYJE 2020. „Součástí projektu bude napojení odstavených ramen Dyje D18, D8 a D9 na české i rakouské straně řeky a inovativní zajištění rybí migrace nad profil Podhradí. Na tyto aktivity naváže rozsáhlý monitoring, který vyhodnotí nejen úspěšnost opatření, ale bude se soustředit také na zlepšení ekologického stavu toku v oblasti Národního parku Podyjí,“ popisuje cíle projektu ředitel pro správu povodí Antonín Tůma. V rámci projektu vystupuje Povodí Moravy jako vedoucí partner.

V průběhu loňského roku se Povodí Moravy připojilo k projektu LIFE Sterlet, který má zajistit přežití jesetera malého v povodí horního Dunaje, tedy i přítoků Moravy a Dyje. Na těchto tocích by měla opět vzniknout jeho samostatně se udržující populace. Do české části řeky Moravy a řeky Dyje se v letech 2017-2021 každoročně vysadí 5 000 mladých jeseterů. V roce 2016 bylo prvních 200 jeseterů slavnostně vypuštěno do řeky Dyje na Pohansku.

Významných výsledků v letošním roce státní podnik dosáhl i na úrovni národních programů. Povodí Moravy podalo 12 žádostí a investičních záměrů pro financování z Operačního programu Životní prostředí. Tyto žádosti podnik připravil v úzké součinnosti s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Celkové předpokládané finanční náklady na tyto akce přesahují 1 miliardu Kč. V rámci 13. výzvy tohoto programu podnik uplatnil následující akce:

Bobrůvka, km 4,450 – 5,870 – přírodě blízká protipovodňová opatření Dolní Loučka

Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves

Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku Ústí

Luhačovický potok, km 15,800 – 18,060 – záchytná nádrž, revitalizace konce vzdutí a toku nad VD Luhačovice

Dyje, 81,550-84,028 – retenční prostor Novosedly

Dyje, km 80,440-83,600 – přírodě blízká protipovodňová opatření u obce Hevlín

Bečva, km 42,480 – 44,135 – revitalizace toku Černotín

Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene

Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice

Bečva, km 44,135 – 45,855, revitalizace toku Skalička

Podpora samovolné renaturace řeky Moravy u Štěpánova

Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky

Zdroj: Povodí Moravy, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství