Povodí Moravy má výhrady k těžbě štěrků v CHOPAV

20. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

kachny stopy písek - IMG_7501

Ve sporu mezi společností Vodovody a kanalizace Hodonín (VaK) s obhájci těžby štěrkopísků v Uherském Ostrohu podporuje Povodí Moravy stanovisko vodohospodářů z Hodonína. Pro portál Naše voda to uvedla mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

„Povodí Moravy se jako správce povodí snaží obecně těžbu štěrkopísků pod hladinou podzemní vody v možných mezích omezovat. Zvláště v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy vnímáme takovouto činnost negativně,“ zdůraznila mluvčí.

V případu posuzování vlivů na životní prostředí záměru těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh, který se s pauzami táhne už od roku 2006, padla přitom podle ní řada protichůdných argumentů. „V našem odborném stanovisku vyjadřujeme podporu Vodovodům a kanalizacím Hodonín a jejich názory respektujeme, protože právě oni jsou přímo zodpovědní za vodní zdroj Bzenec-komplex, ze kterého je pitnou vodou zásobován skupinový vodovod Bzenec-Kyjov-Hodonín,“ konstatuje Tomíčková.

Navrhovaná pískovna se dotýká i zájmů Povodí Moravy, protože má být umístěna v blízkosti protipovodňové hráze odlehčovacího kanálu Moravy a v prostoru řízené inundace. „Těžbu v této lokalitě připouštíme pouze v případě dodržení řady přísných podmínek právě pro zmírnění negativního vlivu na vodní zdroj, režim podzemních vod a v neposlední řadě i stabilitu protipovodňové hráze,“ uzavírá mluvčí.

Argumenty zastánců těžby prezentoval před týdnem v článku „Proč Vodovody a kanalizace Hodonín klamou veřejnost?“ server idobryden na adrese

http://www.idobryden.cz/podnikani/proc…t/ef3d70fc-97d3-11e4-bcf7-5254003d369b/. V něm zazněla celé řada obvinění VaK Hodonín z nepravdivých údajů, portál Naše voda proto požádal o vyjádření „třetí stranu“, tedy Povodí Moravy.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství