Povodí Moravy letos opraví v Radešínské Svratce opevnění na řece Bobrůvka

20. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Povodí Moravy - likvidace rákosu řeka Jihlava

K opravě opevnění na řece Bobrůvce (Loučce) v Radešínské Svratce na Novoměstsku by mělo dojít v letošním roce. Informuje o tom Žďárský deník na základě zveřejněných plánů Povodí Moravy.

„Chystaná stavba spočívá v údržbě koryta zmiňovaného vodního toku asi v kilometrovém úseku. „Celkem dojde k vykácení cirka sto kusů stromů a provedení následné náhradní výsadby. Stávající pařezy budou odstraněny,“ konkretizovala blíže záměr Jana Kučerová z útvaru vnějších vztahů a marketingu Povodí Moravy. Dále by měla být podle Kučerové udělána pata z lomového kamene, přičemž současné poškozené opevnění bude rozebráno a nahrazeno dlažbou z lomového kamene na sucho do štěrkopískového lože a dlažbou do betonu. „Oprava by měla být hotova ke konci léta a předpokládaná výše investice činí jedenáct milionů korun,“ informovala Jana Kučerová.

V Radešínské Svratce prozatím o úmyslu Povodí Moravy nevědí. „Povodí Moravy akci chystá už asi dva roky. Co vím, v rámci prací by se měly například kácet stromy. To se dělá v době vegetačního klidu, tedy od listopadu do března, ale prozatím se u řeky nic neděje,“ poznamenal v úterý starosta Radešínské Svratky Jiří Zavřel.

Úpravy koryt se letos dočkají také další obce v Kraji Vysočina. V první polovině roku Povodí Moravy odstraní překážky a opraví břehové opevnění toku Rokytka v Moravských Budějovicích a z Kozlovského potoka v Lukách nad Jihlavou odtěží téměř pět set kubíků sedimentu a doplní odplavenou uvolněnou dlažbu dna toku.

Zdroj: Žďárský deník, ilustrační foto archiv Naše voda (úpravy koryta řeky Jihlavy)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině