Povodí Moravy kácí nebezpečné stromy na břehu Moravy

23. března 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

strom

V Uherském Hradišti, na levém břehu řeky Moravy, aktuálně provádí Povodí Moravy (PM) zásah do břehového porostu. Prvořadým důvodem tohoto zásahu je bezpečnost veřejnosti pohybující se v celé délce nábřeží, sdělila Jana Kučerová z podniku PM.

„Na základě odborného posouzení jsme požádali o povolení kácení 33 ks dřevin. Rozhodnutím Městského úřadu v Uherském Hradišti bylo ke kácení určeno 25 ks a 8 ks mělo být ořezáno. V zákonné lhůtě se proti kácení odvolal spolek Chraňme zeleň. Následně Krajský úřad Zlínského kraje odvolání zamítl. Spolek Chraňme zeleň podal rozhodnutí Krajského úřadu k přezkoumání na Ministerstvo životního prostředí,“ popsala Kučerová.

Na základě tohoto podnětu proběhla kontrola ČIŽP, která kácení omezila na celkem 14 ks dřevin a provedení ořezu u dalších 11 ks. Ze zbylých je nutno vytvořit torza. Torza vzniknou ze stromů, které na základě zpracovaného znaleckého posudku jsou či by mohly být osídleny zvláště chráněnými druhy živočichů.

O špatném stavu kácených stromů svědčí i fotografie.

Naše voda, foto: PM

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině