Povodí Moravy jednalo se starosty měst a obcí na Dyji

19. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

břehové porosty - PMO

Ve čtvrtek 18. června proběhlo v Jihlavě setkání zástupců Povodí Moravy se starosty měst a obcí v územní působnosti závodu Dyje z Jihlavska, Dačicka a Žďárska. Informovala o tom mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková s tím, že šlo o akci v rámci pravidelné komunikace podniku s obcemi.

Základním tématem společného jednání byla kromě údržby vodních toků a břehových porostů také otázka povinností správce vodních toků a majitelů pozemků. Pozvání na společné jednání přijaly celkem tři desítky zástupců měst a obcí. Po úvodní prezentaci aktuálních a plánovaných činností podniku v působnosti závodu Dyje následovala odborná diskuze. Ta se týkala převážně údržby břehů řek, druhové skladby nově vysazovaných porostů a likvidace invazivních rostlin jako je křídlatka nebo bolševník. Zástupci Povodí také přítomným starostům osvětlili, proč doporučují vodoprávním úřadům, aby stanovovaly přísnější limity pro čistírny odpadních vod v odbourávání fosforu.

„Pevně věřím, že naše snaha o otevřenost a vzájemnou spolupráci povede k nalezení efektivních řešení v oblasti životního prostředí a ochrany vodních toků,“ řekl na závěr generální ředitel Povodí Jan Hodovský, který tím společné setkání Povodí Moravy se starosty obcí a měst zakončil. Setkání se zástupci obcí a měst v územní působnosti dalších závodů plánuje Povodí Moravy v následujících měsících.

Naše voda, ilustrační foto Povodí Moravy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině