Povodí Moravy instalovalo v okolí Plumlova zákazové cedule

9. května 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

zákazové cedula Plumlov - 07052013(003)

Pracovníci povodí Moravy nainstalovali kolem VD Plumlov cedule „Zákaz skládky odpadu“ a „Zákaz vypouštění splaškových vod do vodoteče a jejího okolí“. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

První typ cedulí umístilo podle mluvčí Povodí  na vytipovaná kritická místa, kde často dochází k hromadění odpadků a tvorbě černých skládek. Druhý typ cedulí vodohospodáři umístili u řeky Čubernice a bezejmenného přítoku z chatových oblastí. „Tato místa budeme nyní pravidelně monitorovat,“ zdůraznila Tomíčková.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Voda a naše peněženka