Povodí Moravy dokončilo těžbu sedimentů z Hloučely

3. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Hloučela_těžba

V Mostkovicích byla dokončena těžba sedimentů z řeky Hloučely pod vodním dílem Plumlov. Informovala o tom dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

První etapa byla zahájena na konci srpna srážkou jezu Mostkovice. Po odvodnění nadjezí, důkladném slovení ryb a provedení transferů zvláště chráněných živočichů byly odtěženy sedimenty ze vzdutí jezu a z vývaru vodního díla Plumlov. Sedimenty odvezli zaměstnanci Povodí Moravy na nedalekou mezideponii. Práce trvaly dva týdny, po kterých byla zároveň ukončena srážka na jezu.

Druhá etapa byla kvůli deštivému počasí a zvýšeným průtokům zahájena až ve druhé polovině září. Sedimenty byly těženy od jezu Mostkovice po konec intravilánu obce. Před samotnou těžbou byly z dané lokality vysbíráni raci a přeneseni do bezpečné lokality níže po toku. Díky výborné spolupráci s biologickým dozorem a obcí byly všechny práce v korytě dokončeny v požadovaném termínu do začátku října. Celkově bylo odtěženo přibližně 1 000 kubíků sedimentu, který byl využitý k úpravě břehů v nedostupných lokalitách.

Naše voda, foto dokončené lokality: Povodí Moravy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství