Povodí Moravy diskutovalo se starosty o výstavbě nádrže Vlachovice

21. října 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

setkání PMO Staré Město

Zhruba 30 starostů z Uherskohradišťska se účastnilo v úterý 20. října setkání vodohospodářů ve Starém Městě na téma protipovodňových opatření. Informovala o tom mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Pozvání přijal také náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák. Po úvodní prezentaci ředitele závodu Střední Morava Pavla Cenka, která seznámila přítomné starosty s obecnou i konkrétní činností závodu a zejména tématikou drobných vodních toků, vztahy k legislativě a povinností správce povodí, následovala otevřená diskuze. Vodohospodáři tak odpověděli na konkrétní otázky jednotlivých starostů, které se týkaly zejména povinností a postupů ve věcech údržby vodních děl, aktuálního stavu výstavby protipovodňových opatření v obci Tlumačov a také o plány na výstavbu nových nádrží.

„V souvislosti v letošním hydrologickým suchem, které nejvíce postihlo právě území Zlínského kraje, se starostové zajímali o lokality, které jsou definovány v Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV), tedy lokality, které jsou určeny k výstavbě nových vodních nádrží. Studii proveditelnosti jsme aktuálně nechali zpracovat pro jednu lokalitu v kraji, a sice pro vodní dílo Vlachovice,“ uvádí ředitel pro správu povodí Povodí Moravy Antonín Tůma.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

 

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině